Contact

Stichting Wielercomité Papendrecht

Stichting Wielercomité Papendrecht is 4 juni 2004 opgericht en voortgekomen uit het Wielercomité Papendrecht. Het wielercomité organiseert elke eerste zaterdag van de maand juni de jaarlijkse wielerronde. Het comité bestaat uit een aantal actieve sportieve mensen die weken zo niet maanden in touw zijn om de plaatselijke wielerronde tot een geslaagd evenement te maken.

Stichting Wielercomité Papendrecht
Postbus 1300
3350 CA Papendrecht

Voorzitter:
Michel Zegelaar
voorzitter@rondevanpapendrecht.nl

Secretaris:
Matthias Baas
secretaris@rondevanpapendrecht.nl

Public Relations:
Peter Niemeijer
pr@rondevanpapendrecht.nl

Technische Zaken:
Hans Zegelaar
technische-zaken@rondevanpapendrecht.nl

Wedstrijdinformatie:
Udo Janssen
wedstrijdinfo@rondevanpapendrecht.nl

Penningmeester:
Chris Maas
penningmeester@rondevanpapendrecht.nl

Sponsoring:
Willem-Arie Deelen
sponsoring@rondevanpapendrecht.nl

Webmaster:
Willem-Arie Deelen
webmaster@rondevanpapendrecht.nl

Overige leden: Marco den Dekker; Pieter Dekker en Dick de Vos

Bank Rabobank Drechtsteden
Tenaamstelling St.Wielercomité Papendrecht
IBAN NL25 RABO 0353 0291 65
BIC RABONL2U

Kamer van Koophandel 24363330
Rotterdam